Menu Zavřeno

Tomáš Sluka

Ing. Tomáš SLUKA, Ph.D vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické university Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. Od roku 2006 se pohybuje na manažerských pozicích v sektoru energetiky, především v teplárenství. Řídil proces prodeje tepla v řadě českých tepláren nejrůznějších velikostí, od menších regionálních, až po největší české teplárenské společnosti. Získal řadu praktických zkušeností s operativním řízením firem, nastavováním firemních procesů, implementací nových systémů a změnovým managementem. Mezi lety 2006 – 2011 působil na finančních a finančně-obchodních pozicích ve skupině MVV Energie CZ. Od roku 2011 je aktivní ve skupině EP Energy, aktuálně zastává post obchodního ředitele v Pražské teplárenské.