Menu Zavřeno

Spolupráce

Jedním ze základních pilířů ČSEF je umožnit efektivní spolupráci prostřednictvím vytvoření platformy pro spolupráci mezi českými a slovenskými subjekty. Základní modely spolupráce jsou definovány na několika úrovních.

Jak spolupráce probíhá?                                                                                                                

  • V rámci každé úrovně jsou definovaná rámcová témata, která ohraničují spolupráci vybraných subjektů.
  • ČSEF monitoruje aktivity v rámci spolupráce, poskytuje odborné stanoviska a doporučení.
  • ČSEF vytváří prostor pro diskuzi témat, která jsou jádrem spolupráce daných subjektů.

Zde budou dále zveřejňována jednotlivá témata a konkrétní případy spolupráce mezi subjekty.