Menu Zavřeno

Podmínky spolupráce s ČSEF

Provozovatelem webových stránek https://csef.cz/cs/ (dále jen „webové stránky ČSEF“) je spolek Asociace energetických manažerů, z.s., se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15 A, Holešovice, PSČ: 170 00 Praha, IČO: 485 48 774, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 4642 (dále jen „AEM“ nebo „spolek“).

Na webových stránkách ČSEF mohou osoby (4 okruhy možných uživatelů webových stránek) vyjadřovat své názory, uveřejňovat články, které mohou obsahovat obrázky, grafy, tabulky, reference, odkazy, citace apod.

Uživateli a možnými přispěvateli webových stránek ČSEF jsou:

  • Moderátoři – moderují dané téma. Diskuzní témata jsou volena zejména s ohledem na aktuálnost a současnou potřebu zodpovězení klíčových otázek, které jsou u každého diskuzního tématu uvedeny již v základním popisu. Současně je také u každého diskuzního tématu definovaná cílová skupina, pro kterou je téma prioritně určeno.

    Cílem diskuze k danému tématu je vytvoření pozičního dokumentu, který obsahuje odpovědi na stanovené klíčové otázky. Je hlavním úkolem moderátora směřovat diskuzi k zodpovězení klíčových otázek formulovaných již v zadání diskuzního tématu. Klíčové otázky by v průběhu diskuze neměly být měněny s výjimkou formulačních upřesnění či doplnění.

  • Experti – mohou psát svá stanoviska, vyjadřují se k danému tématu formou komentářů nebo článků, mají k dispozici poziční dokument před jeho zveřejněním. Za obsahovou stránku článků/komentářů odpovídá vždy autor článku.
  • Přispěvatelé – po dohodě s moderátorem tématu přidávají i články k danému tématu. Odpovídají za obsah článku (převážně z řad studentů).
  • Registrovaní uživatelé mohou vkládat komentáře/články.

Všichni přispívající (moderátoři, experti, přispěvatelé i registrovaní uživatelé) komunikují a vyjadřují své názory svým jménem, nikoliv jménem AEM ani společnosti či správního orgánu, v nichž působí nebo kteří jsou jejich zaměstnavatelem, ledaže je u článku či příspěvku výslovně uvedeno, že se jedná o názor takové společnosti či správního orgánu, popř. AEM.

AEM neodpovídá za obsah článků/komentářů, anebo odkazů uvedených v článcích/komentářích, které jsou ukládány na webových stránkách ČSEF.

Jakýkoliv uživatel/osoba, která hodlá vyjadřovat své názory na webových stránkách ČSEF musí postupovat obezřetně, rozvážně a s rozmyslem.

Webové stránky ČSEF mohou obsahovat informace, statistiky a metodické postupy převzaté z důvěryhodných zdrojů vypracovaných třetími stranami. AEM však negarantuje správnost převzatých informací a nenese žádnou odpovědnost za přesnost, kvalitu, vhodnost anebo aktuálnost kterékoliv uveřejněného článku/komentáře. Názory a komentáře uživatelů/osob pod kterýmkoliv článkem uveřejněným na webových stránkách nemusí odrážet názory spolku AEM. AEM negarantuje ani nenese odpovědnost za správnost, přesnost, kvalitu, vhodnost anebo aktuálnost vyjádřených názorů a komentářů.