Menu Zavřeno

Diskutovaná témata

Hlavní iniciátorem změn jak v české, tak slovenské energetice je transpozice evropských směrnic a úprava národní legislativy v kontextu evropských nařízení z posledního legislativního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany (CEP).

Podobnost energetického mixu a energetických priorit v ČR a SR je velkou příležitostí využít synergií a transformaci na „novou energetiku“ provádět v maximální spolupráci. Cílem je, aby podoba energetických trhů (nejen s elektřinou, ale např. i bilančních trhů) byla co možná nejvíce shodná v obou zemích při respektování národních specifik. Je efektivní místo dvou přístupů se dvěma výslednými rozdílnými řešeními, intenzivní spoluprací sjednotit přístup a směřovat k principiálně jednotnému řešení.

Překompenzace: evergreen v oblasti obnovitelných zdrojů

Diskuse o konkrétním způsobu řešení tzv. překompenzace, tedy o zakotvení mechanismu přezkumu přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 do platného zákona o podpoře…

Integrácia trhov s elektrinou v EÚ

Od roku 2009 fungovalo dvojstranné prepojenie denných trhov s elektrinou medzi Českou republikou a Slovenskom. Hrozí však, že ani po jedenástich rokoch od spustenia denného market couplingu obchodná zóna Česka a Slovenskej republiky nebude…

Tarifní reforma / nové regulační období

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil dňa 21.9.2020 na verejné pripomienkovanie dodatok k Regulačnej politike. Hlavné body dodatku sú: i) predĺženie existujúceho regulačného obdobia o jeden rok, t.j. do konca roku 2022,…