Menu Zavřeno

Lidé

Hlavní podstatou ČSEF je poskytnout diskusní platformu pro široké spektrum potenciálních uživatelů v oblasti české a slovenské elektroenergetiky. Naplňování tohoto cíle je možné pouze díky aktivní účasti expertů, moderátorů diskuse a dalších přispěvatelů z oblasti elektroenergetiky.

Sylvia Beňová
Sylvia Beňová
Vedúca slovenskej sekcie
V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve…
Patrícia Brhlíková
Patrícia Brhlíková
Odborný garant
Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…
Stanislav Chvála
Stanislav Chvála
Stanislav Chvála je od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo rozšířit…
Richard Kabele
Richard Kabele
Odborný garant
Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…
Jan Kořán
Jan Kořán
Absolvoval souběžně magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své…
David Kučera
David Kučera
Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele…
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela před příchodem do společnosti TEDOM působil jako ředitel firem Asekol a Asekol Solar. Mezi hlavní zodpovědnosti Miloslava Kužely patří řízení prodeje kogeneračních jednotek na tuzemském a zahraničním trhu.
František Pecho
František Pecho
po skončení šúdia nastúpil pracovať do Slovenského energetického podniku, š. p., Bratislava. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava a následne v akciovej spoločnosti…

Sylvia Beňová
Sylvia Beňová
Vedúca slovenskej sekcie
V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve…
Kamil Blažek
Kamil Blažek
Kamil je advokátem a partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar s více než 25 lety zkušeností s právním poradenstvím v Česku, ale i s podporou klientů v dalších zemích střední a východní Evropy, EU,…
Patrícia Brhlíková
Patrícia Brhlíková
Odborný garant
Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…
Michal Dubeň
Michal Dubeň
PhDr. Michal Dubeň – na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2003. Začínal v obchodnom oddelení Stredoslovenskej energetiky, a.s. v Žiline, krátko po vstupe zahraničného akcionára EDF, kde vystriedal…
Tomáš Ehler
Tomáš Ehler
PhDr. Tomáš Ehler, MBA je ředitelem odboru jaderné energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po krátkém působení v Hospodářské komoře ČR nastoupil v r. 2006 do diplomatické služby a byl…
Josef Fiřt
Josef Fiřt
Od října 2011 pracuje jako ředitel Euroenergy. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na…
Jan Fousek
Jan Fousek
Výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT, předseda dozorčí rady Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku…
Zdeněk Fousek
Zdeněk Fousek
Celý profesní život se věnuje energetice. Po úspěšném zakončení ČVUT – FJFI v roce 1986 nastoupil v ČEZ s.p., v oblasti investic a zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren. V roce 1993 byl…
Ján Fris
Ján Fris
Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na rôznych…
Jiří Gavor
Jiří Gavor

V energetice pracuje nepřetržitě od roku 1978, kdy dokončil studium na Českém vysokém učení technickém, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kde v r.1983 získal i titul kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA.

Martin Hájek
Martin Hájek
Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční…
Libor Holub
Libor Holub
Po absolvování ČVUT v Praze působil v několika společnostech v odvětví energetiky, například poradenské společnosti CityPlan nebo RWE. Předtím, než v roce 2010 převzal pozici obchodního ředitele Bohemia Energy,…
Pavel Hrzina
Pavel Hrzina
Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 se na ČVUT FEL kromě…
Michal Hudec
Michal Hudec
Michal Hudec od septembra 2021 pôsobí na ÚRSO,  Odbor organizacie trhu a regulacnej politiky. Medza rokmi 2016 a 2021 bol predsedom Združenia dodávateľov energií.  V minulosti zakladal prvý…
Tomáš Hüner
Tomáš Hüner
Je ředitelem provozní společnosti (operating company) Smart Infrastructure společnosti Siemens. Tomáš Hüner zastával funkci ministra průmyslu a obchodu od prosince 2017 do června 2018, po tuto dobu…
Petr Chaloupka
Petr Chaloupka
Od roku 2012 pracuje jako ředitel pro obchod s elektřinou ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., kde pro skupinu EPH obchodně řídí české portfolio zdrojů.  V energetice začínal…
Stanislav Chvála
Stanislav Chvála
Stanislav Chvála je od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo rozšířit…
Petr Jeník
Petr Jeník
Absolvent Strojní fakulty, ČVUT Praha (obor Tepelná a jaderná zařízení).  V letech 1986 až 1993 působil ve firmě ŠKODA Praha jako strojní projektant a hlavní inženýr projektu (např. Elektrárna…
Tomáš Jícha
Tomáš Jícha
Pracuje v Euroenergy od roku 2004 jako projektový manažer energetických projektů, specializuje se na oblast projektového řízení a koordinace projektů a dále na financování a ekonomiku projektů velkých společnosti…
Michal Jurík
Michal Jurík
V roce 2013 dokončil magisterské studium na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, obor Elektroenergetika. V koncernu E.ON, do kterého nastoupil v roce 2013, působí od…
Richard Kabele
Richard Kabele
Odborný garant
Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…
Jan Kanta
Jan Kanta
Absolvent Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, obor „Přenos a rozvod elektrické energie“ Působil ve společnostech ČEZ, a.s. ve funkci manažera útvaru Legislativa a trh, Středočeská…
Marian Kapec
Marian Kapec
Do energetiky vstúpil v roku 2006 a bol zodpovedný za cenovú a vecnú reguláciu v rámci skupiny Západoslovenská energetika, a.s. Od roku 2012 je členom predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná,…
Michal Kolcun
Michal Kolcun
Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom energetickou inštitúte  – Technickej univerzite v rokoch 1973-1979, kde ukončil aj vedeckú ašpirantúru v roku 1989. V roku 1993 habilitoval za docenta v obore…
Jan Konrád
Jan Konrád
Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik…
Jan Kořán
Jan Kořán
Absolvoval souběžně magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své…
Patrik Križanský
Patrik Križanský
Patrik Križanský je riaditeľom Slovenskej asociácii pre elektromobilitu a zároveň spoluzakladateľom Enairgy,  spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti elektromobility a obnoviteľných zdrojov energie.  Patrik tiež vedie technologický startup Espio, ktorý…
Vladimír Kubeček
Vladimír Kubeček
Vladimír Kubeček působil jako ředitel sekce statistiky uhlí, elektřiny a obnovitelných zdrojů Centra energetických dat Mezinárodní energetické agentury (IEA). Po návratu z Mezinárodní energetické agentury nyní působí na…
Jaroslav Kubinec
Jaroslav Kubinec
Ing. JAROSLAV KUBINEC absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a.s.), později v SEPS, a.s. Je výkonným ředitelem…
David Kučera
David Kučera
Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele…
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela před příchodem do společnosti TEDOM působil jako ředitel firem Asekol a Asekol Solar. Mezi hlavní zodpovědnosti Miloslava Kužely patří řízení prodeje kogeneračních jednotek na tuzemském a zahraničním trhu.
Aleš Laciok
Aleš Laciok
Aleš Laciok má na starosti koordinaci výzkumně-vývojových aktivit ve skupině ČEZ. Jedná se o široké spektrum oblastí od jaderné a fosilní energetiky až po obnovitelné zdroje, energetické úspory…
Tomáš Malatinský
Tomáš Malatinský
V súčasnosti prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Narodil sa v  roku 1959 v  Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil na  SVŠT  v  Bratislave – Stavebná fakulta, odbor…
Ondřej Mamula
Ondřej Mamula
Ondřej Mamula pracuje v energetice od roku 1998. Začínal v globální poradenské společnosti Accenture, od 2004 do 2014 pracoval na různých pozicích ve Skupině ČEZ. Mezi léty…
Michal Mašek
Michal Mašek
Michal je senior projektový manažér spoločnosti PW Energy, ktorá sa zaoberá možnosťami využitia geotermálnej energie na Slovensku. V súčasnosti realizuje projekty pri Žiari nad Hronom a Prešove, v oboch…
Petr Matuszek
Petr Matuszek
Absolvoval (1981 až 1985) Vysokou školu báňskou Ostrava, Hutnickou fakultu (obor Tepelná technika). V letech 1989 až 1991 pak postgraduální studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (ekologické…
Martin Nedelka
Martin Nedelka
Martin Nedelka je advokát a partner v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná…
Blahoslav Němeček
Blahoslav Němeček
Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách…
Martin Ondko
Martin Ondko
Martin je lídrom slovenskej  spoločnosti  MAGNA ENERGIA, ktorá od roku 2007 pôsobí na (čiastočne) liberalizovanom trhu s energiami v SR a prostredníctvom OZ aj v ČR. Ide o súkromnú spoločnosť…
Jan Palaščák
Jan Palaščák

Vystudoval ekonomii a filosofii na Masarykově univerzitě v Brně. První zkušenosti s energetikou získal v oboru obnovitelných zdrojů, kde se již od roku 2007 podílel na projektech fotovoltaických elektráren a dalších OZE. V roce 2011 založil obchodníka s elektřinou a plynem Amper Market, který se postupně zařadil do TOP5 mezi dodavateli elektřiny českým zákazníkům a mj. jako první v Česku přišel s konceptem virtuální elektrárny, postaveným na nákupu elektřiny od decentralizovaných výrobců. V roce 2017 Amper Market a.s. utržila 3,5 miliardy korun a v červenci 2018 ji Palaščák prodal spolu s ostatními akcionáři Amper Market skupině Bohemia Energy. Od roku 2013 své podnikání rozšiřoval do dalších oblastí, mezi něž patří energetické úspory (Amper Savings), přesná předpověď počasí (Amper Meteo) a nově fintech projekt CO2IN. Celou skupinu zastřešuje mateřská společnost ROAD to INTEREST, s.r.o. ve které má 100 % podíl.

Martin Panáč
Martin Panáč
Je absolventem VUT Brno, obor Elektroenergetika. Následně nastoupil do společnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení rozvoje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do společnosti…
František Pecho
František Pecho
po skončení šúdia nastúpil pracovať do Slovenského energetického podniku, š. p., Bratislava. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava a následne v akciovej spoločnosti…
Ludmila Petráňová
Ludmila Petráňová
Ludmila Petráňová vystudovala České vysoké učení technické, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Absolvovala také kurzy New York University a kurzy US AID. Pravidelně se účastní odborných konferencí.…
Ján Petrovič
Ján Petrovič
Pôsobí na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky od roku 1995 na viacerých pozíciách. V roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od roku 2007 vykonáva funkciu…
Ján Pišta
Ján Pišta
Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na…
Michal Pokorný
Michal Pokorný
Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Celý svoj profesionálny život zasvätil sektoru elektro-energetiky. Od roku…
Martin Sedlák
Martin Sedlák
Martin Sedlák aktuálně působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky, zastřešující platformy asociací z oblasti obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a kogenerace.…
Tomáš Sluka
Tomáš Sluka
Ing. Tomáš SLUKA, Ph.D vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické university Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. Od roku 2006 se pohybuje na manažerských pozicích…
Jiří Strnad
Jiří Strnad
Manager projektu ČSEF
Je vedoucím manažerem platformy ČSEF a zároveň působí ve společnosti SEPS, a. s. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního…
Miroslav Svítek
Miroslav Svítek
Působí na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci děkana. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. Je…
Karel Šimeček
Karel Šimeček
Pracoval 40 let ve společnosti Precheza, nejprve ve středních manažerských pozicích, poté byl výrobní ředitel, předseda či místopředseda představenstva a 15 let výkonný ředitel (CEO) společnosti. V letech…
Pavel Šolc
Pavel Šolc
Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. Jeho profesní kariéra začala v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha v oblasti výzkumu. V letech 1993–1999 pracoval ve…
Aleš Tomec
Aleš Tomec
Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, oboru konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport. V roce 1983 vstoupil do energetiky, konkrétně na tehdejší energetický…
Mirek Topolánek
Mirek Topolánek
Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také…
Jaromír Vorel
Jaromír Vorel
Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha. Pracuje v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuwaitu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty a provoz…
Miroslav Vrba
Miroslav Vrba
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. V letech 1986 až 1993 pracoval v Ústavu obecné energetiky Akademie věd. Od roku 1993 pracoval v ČEZ, a. s., v pozici vedoucího oddělení, ředitele sekce…
Aleš Zázvorka
Aleš Zázvorka
Aleš Zázvorka založil v roce 1993 společnost IBG Česko, kde se mu za více jak 25 let podařilo vybudovat moderní, úspěšnou, mezinárodní společnost nabízející svým zákazníkům…

Eva Janovská
Eva Janovská
V roku 2019 dosiahla bakalársky titul na PEF Mendelovej univerzity v programe Hospodárska politika, odbor Financie. Na uvedenej univerzite aj naďalej pokračuje v rámci nadväzujúceho magisterského štúdia a momentálne…
Kristína Žaková
Kristína Žaková
Študentka odboru Medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti absolvovala stáž v mimovládnej organizácii GLOBSEC. Počas stáže v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku (SSPI) sa…
Marek Kršák
Marek Kršák
Marek studuje na Masarykově Univerzitě v Brně obor Mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost. Zajímá se o bezpečnost a politické dění, mezinárodní vztahy, oblast energetiky a tvorby energetických politik.    
Staňte se přispěvatelem!
Staňte se přispěvatelem!

K tomu, aby ČSEF dokázalo naplňovat svou vizi, potřebujeme právě Vás – sledujte nás, sdílejte příspěvky a zapojte se do diskuze k aktuálním tématům. Odebírejte novinky a sledujte, co se děje v české a slovenské elektroenergetice.

 

Sylvia Beňová
Sylvia Beňová
Vedúca slovenskej sekcie
V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve…
Patrícia Brhlíková
Patrícia Brhlíková
Odborný garant
Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…
Kateřina Hamzová
Kateřina Hamzová
Vedoucí české sekce
Od roku 2013 je šéfredaktorkou časopisu Energetika. Editorsky se podílela na vydání dvou publikací – Efektivní spalování paliv a Osobnosti historie energetiky. Organizačně zajišťuje konferenci Česko-slovenské…
Richard Kabele
Richard Kabele
Odborný garant
Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…
Jiří Strnad
Jiří Strnad
Manager projektu ČSEF
Je vedoucím manažerem platformy ČSEF a zároveň působí ve společnosti SEPS, a. s. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního…