Menu Zavřeno

Jiří Gavor

V energetice pracuje nepřetržitě od roku 1978, kdy dokončil studium na Českém vysokém učení technickém, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kde v r.1983 získal i titul kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA.