Menu Zavřeno

Ján Petrovič

Pôsobí na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky od roku 1995 na viacerých pozíciách. V roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od roku 2007 vykonáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie energetiky. V jeho kompetencii je tvorba štátnej politiky v oblasti energetiky a surovín, energetická a banská legislatíva, medzinárodné vzťahy v oblasti energetiky, ako aj výkon štátnej správy, ktorý je určený legislatívnym rámcom v energetickom sektore. Je členom Rady správcov Národného jadrového fondu. Je členom Dozornej rady OKTE, a.s. Bratislava.