Menu Zavřeno

ÚRSO predkladá Dodatok k regulačnej politike na verejné pripomienkovanie

Komisia na prípravu  regulačnej politiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 18.9.2020 pripravila návrh Dodatku k regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021. Návrh Dodatku zároveň úrad predkladá na verejné pripomienkovanie.

Prečo Dodatok

V súčasnosti aj Slovenská republika čelí bezprecedentným následkom globálnej hospodárskej krízy vyvolanej dopadmi pandémie COVID-19. „Je preto kľúčové, aby existujúci regulačný rámec poskytol v tomto krízovom období primeranú stabilitu a predvídateľnosť regulovaným subjektom, ako aj dostatočnú ochranu zraniteľným odberateľom,“ vysvetľuje predseda ÚRSO Andrej Juris.

Regulované sektory v energetike zároveň čaká v najbližších mesiacoch a rokoch zásadná zmena legislatívneho prostredia v nadväznosti na legislatívny balíček EÚ s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Vzhľadom na očakávané termíny úpravy primárnej legislatívy SR, nie je  možné v legislatívne stanovených termínoch pripraviť a schváliť novú regulačnú politiku a následne aj novelizovať vyhlášky a predpisy úradu tak, aby plne zodpovedali požiadavkám transponovanej legislatívy EÚ s platnosťou od 1.1.2022.
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Akákoľvek snahy o „predbehnutie“ procesu úpravy primárnej legislatívy by mohli viesť k nekonzistentnosti alebo rozporom regulačnej politiky a regulačného rámca s finálnou podobou legislatívy. Zároveň by sa obmedzil priestor na identifikáciu a zapracovanie ustanovení, ktoré vznikli na základe praxe v špecifických podmienkach Slovenska.“  

Schválenie a pripomienkovanie Dodatku

Vzhľadom na závažnosť, rozsah a opodstatnenosť týchto skutočností Komisia na prípravu  regulačnej politiky ÚRSO vypracovala a na webovom sídle úradu zverejnila návrh Dodatku k súčasne platnej regulačnej politike, ktorým predlžuje regulačné obdobie o jeden kalendárny rok, teda do konca roku 2022 a kde zároveň zapracovala úpravy, ktoré považuje aktuálne za potrebné na preklenutie tohto prechodného obdobia. Tento materiál zároveň ÚRSO predkladá na verejné pripomienkovanie. Pripomienky, prosím, posielajte do 2.10. 2020 na adresu: dodatokrp@urso.gov.sk.

Nová regulačná politika

ÚRSO po vyhodnotení pripomienok a finalizácii Dodatku a po jeho prijatí Regulačnou Radou, následne začne aj s prípravou novej Regulačnej politiky. Úrad pri tomto procese ráta s intenzívnym zapojením odbornej verejnosti a všetkých relevantných účastníkov trhu, tak ako to zodpovedá významu tvorby tohto kľúčového dokumentu pre energetiku v SR.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *