Menu Zavřeno

Sylvia Beňová

V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve…

Patrícia Brhlíková

Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…

Stanislav Chvála

Stanislav Chvála je od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo rozšířit…

Richard Kabele

Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…

Jan Kořán

Absolvoval souběžně magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své…