Menu Zavřeno

Zuzana Šolcová

ČSEF je diskusní platformou, která využívá organizační zázemí Asociace energetických manažerů, z. s. Výkonnou ředitelkou AEM je Zuzana Šolcová.