Menu Zavřeno

Tomáš Malatinský

V súčasnosti prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

Narodil sa v  roku 1959 v  Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil na  SVŠT  v  Bratislave – Stavebná fakulta, odbor geodézie a  kartografie. Ako zodpovedný projektant geodet pôsobil v  rokoch 1983 až 1986 v Stavoprojekte Bratislava. Neskôr v rokoch 1986 až 1998 v Elektrovode Bratislava prešiel funkciami stavbyvedúci, vedúci oddelenia ekonomiky divízie vedení, vedúci útvarov zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa. Od roku 1998 do 1999 bol vedúcim organizačnej zložky v ELCON o.z. Praha. Ako riaditeľ divízie pôsobil v rokoch 1999 až 2000 vo VÚJE Trnava, a.s. V marci 2000 sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Elektrovod Holding, a.s. Bratislava. V máji roku 2000 sa stal druhým viceprezidentom ZZES (Zväz zamestnávateľov energetiky), v roku 2003 sa stal prezidentom ZZES. Od roku 2004 je prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR až na obdobie v rokoch 2012–2014, kedy bol ministrom hospodárstva SR.