Menu Zavřeno

Tomáš Jícha

Pracuje v Euroenergy od roku 2004 jako projektový manažer energetických projektů, specializuje se na oblast projektového řízení a koordinace projektů a dále na financování a ekonomiku projektů velkých společnosti působících nejen v energetice. V letech 2000 –2004 pracoval ve společnosti ENERGOINVEST, a.s., jako finanční analytik se zaměřením na nákladové analýzy, cash-flow analýzy a na finanční projekce a cenové kalkulace v oblasti dodávek tepla konečným zákazníkům. Současně pracoval v německé společnosti ENVP, GmbH jako finanční kontrolor. Předtím Tomáš Jícha pracoval ve společnosti Thermo Euro Ventures, s.r.o., jako finanční analytik.