Menu Zavřeno

SEPS

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, vyrovnanú výkonovú bilanciu spotreba/výroba, zabezpečuje tranzit, export a import elektriny a jej presné meranie. SEPS prevádzkuje spolu 2138 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV a 790 km 220 kV vedení. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.

SEPS je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami.