Menu Zavřeno

Richard Kabele

Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj energetických trhů. Aktuálně se zaměřuje především na konzultace v oblasti evropské energetické legislativy, kam spadá zejména připravovaný legislativní balíček „Čistá energie pro všechny Evropany“ a implementace síťových nařízení. Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou.