Menu Zavřeno

Petr Matuszek

Absolvoval (1981 až 1985) Vysokou školu báňskou Ostrava, Hutnickou fakultu (obor Tepelná technika). V letech 1989 až 1991 pak postgraduální studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (ekologické aspekty ochrany životního prostředí). V letech 1987 až 1994
byl vedoucím plynového hospodářství závodu Energetika Třineckých železáren, mezi roky 1994 až 1997 vedoucím odboru výroby a měření ENERGETIKA TŘINEC, a. s. (ET). Od roku 1997 do 2000 byl vedoucím provozu opravy a údržba a od roku 2000 do 2006 vedoucím odboru strategie. Od roku 2007 je předsedou představenstva a ředitel společnosti ET.