Menu Zavřeno

Pavel Šolc

Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. Jeho profesní kariéra začala v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha v oblasti výzkumu. V letech 1993–1999 pracoval ve strategii společnosti ČEZ, poté nastoupil do ČEPS, kde do roku 2012 postupně působil na několika vedoucích pozicích zejména v oblasti rozvoje obchodních činností ČEPS a modelu trhu a strategie společnosti. Významně se podílel na nastavení modelu trhu s podpůrnými službami v ČR. V letech 2009 až 2010 působil také jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu ČR; od roku 2012 do roku 2015 pak řídil ve funkci Náměstka ministra průmyslu a obchodu Sekci energetiky a pod jeho vedením byla m.j. vypracována platná Státní energetická koncepce ČR i Národní akční plány pro oblast Jaderné energetiky, Smart grids, energetických úspor a rozvoje OZE. V letech 2016–2020 zastával pozici člena představenstva ČEZ Distribuce, kde zároveň působil jako ředitel úseku Řízení distribučních aktiv. Od září 2020 je jako člen představenstva ČEPS pověřen řízením úseku Energetický obchod a dispečink.