Menu Zavřeno

Pavel Hrzina

Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 se na ČVUT FEL kromě problematiky zdrojů, střídačů a elektrochemických zdrojů zabývá také fotovoltaikou. Vyučuje odborné předměty zaměřené na akumulaci a fotovoltaické zdroje. Je manažerem kvality a metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů, při ČVUT FEL. Působí také v univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) a v Solární asociaci vede pracovní skupinu pro malé zdroje a akumulaci. Profesní zájem směřuje k analýze dopadů rozvoje fotovoltaiky, akumulace, elektromobility a nových zdrojů energie nejen na elektrizační soustavu, ale i již existující systémy. Také se zabývá analýzou technologických vad baterií a fotovoltaických systémů.