Menu Zavřeno

Ondřej Mamula

Ondřej Mamula pracuje v energetice od roku 1998. Začínal v globální poradenské společnosti Accenture, od 2004 do 2014 pracoval na různých pozicích ve Skupině ČEZ. Mezi léty 2012 – 2014 připravoval strategii smart grids skupiny ČEZ.  V letech 2015 až 2017 pracoval pro společnost ATOS IT Solutions & Services v oblasti generation adequacy, smart metering, smart grids, smart cities, smart transportation, eHealth, eEducation a dalších smart oborech. Od roku 2018 pracuje pro ČVUT CIIRC na projektech Generation adequacy, je spoluřešitelem projektu MAF-RI. V oblastech digitalizace energetiky, národního technického DataHubu a uplatnění flexibility pro obchodní účely i pro podpůrné služby je řešitelem či spoluřešitelem projektů SecureFlex, DFLEX a několika projektů komerčního aplikovaného výzkumu, včetně koncepčního návrhu hybridního kombinovaného zdroje pro PpS. V oblasti chytrého měření je spoluřešitelem projektu SM4RT a několika komerčních projektů v oblasti spolehlivosti AMM a maximalizace využití dostupných technických funkcí pro koncepty nové energetiky. Ondřej Mamula vystudoval ČVUT v Praze, fakultu strojního inženýrství.  V roce 2007 dokončil postgraduální studium na Joseph M. Katz University of Pittsburg a získal titul MBA. V roce 2017 zahájil doktorandské studium na ČVUT v oblasti kybernetiky.