Menu Zavřeno

Michal Pokorný

Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Celý svoj profesionálny život zasvätil sektoru elektro-energetiky. Od roku 1996 postupne získaval skúsenosti s obchodovaním na veľkoobchodných trhoch s elektrinou v súkromnej sfére. V spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. prešiel od roku 1999 do roku 2007 rôznymi manažérskymi pozíciami v oblasti obchodu s elektrinou a CO2. V rokoch 2008 až 2010 pôsobil v oblasti obchodu s elektrinou na nemeckom teritóriu. V roku 2010 prijal výzvu stať sa členom predstavenstva a vrchným riaditeľom úseku SED a obchodu spoločnosti SEPS a v tejto pozícii pôsobí už viac ako 10 rokov dodnes.