Menu Zavřeno

Michal Mašek

Michal je senior projektový manažér spoločnosti PW Energy, ktorá sa zaoberá možnosťami využitia geotermálnej energie na Slovensku. V súčasnosti realizuje projekty pri Žiari nad Hronom a Prešove, v oboch PW Energy plánuje výstavbu geotermálnej elektrárne s inštalovanou kapacitou 20 MWe a využitím zostatkového tepla pre CZT. Spoločnosť je členom združenia EGEC (European Geothermal Energy Council), neziskovej medzinárodnej organizácie podporujúcej geotermálne odvetvie v Európe, ako aj Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Michal sa geotermálnej energii venuje od roku 2011, o dva roky neskôr začal pracovať pre zahraničnú spoločnosť, ktorá plánovala na Slovensku rozvíjať projekty v tomto odvetví. V roku 2016 sa stal členom Slovenskej komisie pre energetiku, kde bol jeho hlavným zameraním rozvoj geotermálnej energie. Michal študoval na Vysokej škole manažmentu, titul MBA v globálnom manažmente nadobudol na bratislavskej City University of Seattle. Popri štúdiu pracoval v renomovanej IT a konzultačnej spoločnosti Accenture.