Menu Zavřeno

Michal Hudec

Michal Hudec od septembra 2021 pôsobí na ÚRSO,  Odbor organizacie trhu a regulacnej politiky. Medza rokmi 2016 a 2021 bol predsedom Združenia dodávateľov energií.  V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike na Slovensku – energia.sk. Jeho vydavateľom bol od roku 2010 až do roku 2017, kedy svoj podiel v spoločnosti odpredal.  V období 2011 – 2013 vykonával funkciu NCP – národného kontaktného bodu pre výskumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EÚ (FP7) v téme „energetika“. V rokoch 2011 – 2016 pôsobil v dozornej rade známej technologickej spoločnosti GA Drilling, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj bezkontaktných technológií pre ultrahlboké vŕtanie. Na začiatku roku 2012 absolvoval expertný „International Visitor Leadership Program“ v USA v téme „U.S. Foreign Policy and Energy Security“. Program zastrešuje americké ministerstvo zahraničia (U.S. State Department). Michal Hudec (1984) úspešne ukončil univerzitné štúdium, absolvoval študijnú stáž v zahraničí a vystúpil na viacerých renomovaných slovenských a medzinárodných energetických fórach. Príležitostne prednášal na univerzite ako hosťujúci lektor.