Menu Zavřeno

Kristína Žaková

Študentka odboru Medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti absolvovala stáž v mimovládnej organizácii GLOBSEC. Počas stáže v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku (SSPI) sa venovala predovšetkým oblasti kyberbezpečnosti. Zaujíma sa o (medzi)národnú bezpečnostnú a zvlášť energetickú politiku.