Menu Zavřeno

Kateřina Hamzová

Od roku 2013 je šéfredaktorkou časopisu Energetika. Editorsky se podílela na vydání dvou publikací – Efektivní spalování paliv a Osobnosti historie energetiky. Organizačně zajišťuje konferenci Česko-slovenské energetické fórum a zároveň vede českou sekce platformy ČSEF. Od roku 2016 do roku 2021 působila na Asociaci energetických manažerů. Od července 2021 vydává časopis Energetika pod hlavičkou Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. Podílela se na tvorbě časopisu Digital Economy World a externě spolupracovala v rámci marketingových aktivit se startupem Expensa, a. s. Vystudovala VŠE v Praze.