Menu Zavřeno

Karel Šimeček

Pracoval 40 let ve společnosti Precheza, nejprve ve středních manažerských pozicích, poté byl výrobní ředitel, předseda či místopředseda představenstva a 15 let výkonný ředitel (CEO) společnosti. V letech 1996 – 2016 byl místopředsedou představenstva společnosti Kemifloc a.s. V roce 1999 byl zvolen předsedou předsednictva Sdružení Velkých Spotřebitelů Energií (SVSE). Tuto pozici a zároveň funkci viceprezidenta Asociace Energetických Manažerů zastával do roku 2015. V letech 2008 -2012 byl členem DR OTE a.s. Od roku 2016 pracuje jako výkonný tajemník  SVSE. Karel Šimeček je absolventem VŠCHT Praha (ing. chemie), Ashridge Management College (postgraduální stadium) a PIBS Praha ( MBA program)