Menu Zavřeno

Jan Kanta

Absolvent Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, obor „Přenos a rozvod elektrické energie“

Působil ve společnostech ČEZ, a.s. ve funkci manažera útvaru Legislativa a trh, Středočeská energetická a.s. ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele a Západočeská energetika, a.s., ve funkci obchodního ředitele a člena představenstva. Aktuálně je v pozici nezávislého poradce, primárně v energetice, na bázi OSVČ.

Během své profesní kariéry prošel mnoha oblastmi energetiky, kde se, mimo jiné, postupně zabýval projekcí, výstavbou a provozem v distribuční společnosti před unbundlingem a poté také řízením obchodní kanceláře a zprovozněním prvního komplexního zákaznického systému tamtéž. Následovalo nastavování tržních procesů a regulace při otevírání trhu s elektřinou, a to jak v distribuční společnosti, tak i na trhu samotném. Poté se podílel na začleňování bývalých regionálních distribučních společností do Skupiny ČEZ. V rámci své profesní kariéry, cca od roku 2000 se spolupodílí na tvorbě a připomínkování energetické legislativy, primárně v oblasti elektřiny, plynárenství, teplárenství a obnovitelných zdrojů energie. Zhruba od roku 2000 spolupracuje se státními a regulačními orgány na tvorbě a nastavování oblasti regulace a modelů fungování trhu, především s elektřinou. Je spoluautorem řady publikací z oblasti energetiky. Rovněž je v této oblasti aktivní v rámci přednáškové a školící činnosti.