Menu Zavřeno

Aleš Laciok

Aleš Laciok má na starosti koordinaci výzkumně-vývojových aktivit ve skupině ČEZ. Jedná se o široké spektrum oblastí od jaderné a fosilní energetiky až po obnovitelné zdroje, energetické úspory či akumulaci energie včetně vodíku. Zároveň vede Technologickou platformu Udržitelná energetika v ČR, asociaci sdružující průmyslové podniky, inženýrské, výzkumné a akademické organizace. Aleš je členem mnoha vědeckých rad institucí a poradních skupin. Má rozsáhlé zkušenosti z mnoha mezinárodních výzkumných projektů.