Menu Zavrieť

Patrícia Brhlíková

Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých trhov s elektrinou, predovšetkým na integračné projekty v rámci denného trhu. Patrícia vyštudovala odbor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti aj naďalej spolupracuje s akademickou sférou prostredníctvom prednášok zameraných na obchodovanie s elektrinou a energetické trhy. Aj vďaka tejto spolupráci vníma vytvorenie platformy na spoluprácu subjektov v elektrienergetike za vitálny komponent ďalšieho vývoja slovenskej a českej energetiky.