Menu Zavrieť

Miroslav Svítek

Působí na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci děkana. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. Je hostujícím profesorem na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA, členem Inženýrské akademie ČR, vedoucím pracovní skupiny Čistá mobilita v rámci České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, členem Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities nebo Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy. V roce 2019 získal cenu Osobnost Smart City.