Menu Zavrieť

František Pecho

po skončení šúdia nastúpil pracovať do Slovenského energetického podniku, š. p., Bratislava. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava a následne v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, kde pred odchodom
do spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., pracoval ako riaditeľ odboru AZD a OD. Po vzniku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., bol zvolený za člena Predstavenstva a menovaný vrchným riaditeľom úseku investičnej výstavby. Teraz pôsobí ako výkonný riaditeľ sekcie riadenia SED.