Menu Zavrieť

Spolupráca

Jedným zo základných pilierov ČSEF je umožniť efektívnu spoluprácu prostredníctvom vytvorenia platformy pre spoluprácu medzi českými a slovenskými subjektmi. Základné modely spolupráce sú definované na niekoľkých úrovniach.

Ako spolupráca prebieha?

  • V rámci každej úrovne sú definované vymedzené témy, ktoré ohraničujú spoluprácu vybraných subjektov.
  • ČSEF monitoruje aktivity v rámci spolupráce, poskytuje odborné stanoviská a odporúčania.
  • ČSEF vytvára priestor na diskusiu o témach, ktoré sú jadrom spolupráce daných subjektov.

Tu budú ďalej zverejňované jednotlivé témy a konkrétne prípady spolupráce medzi subjektmi.