Menu Zavrieť

ČSEF tím

Jiří Strnad
Jiří Strnad
Manager projektu ČSEF
Je vedoucím manažerem platformy ČSEF a zároveň působí ve společnosti SEPS, a. s. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního…
Kateřina Hamzová
Kateřina Hamzová
Vedoucí české sekce
Od roku 2013 je šéfredaktorkou časopisu Energetika. Editorsky se podílela na vydání dvou publikací – Efektivní spalování paliv a Osobnosti historie energetiky. Organizačně zajišťuje konferenci Česko-slovenské…
Richard Kabele
Richard Kabele
Odborný garant
Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…
Sylvia Beňová
Sylvia Beňová
Vedúca slovenskej sekcie
V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve…
Patrícia Brhlíková
Patrícia Brhlíková
Odborný garant
Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…
Zuzana Šolcová
Zuzana Šolcová

ČSEF je diskusnou platformou, ktorá využíva organizačné zázemie Asociace energetických manažerů, z. s. Výkonnou riaditeľkou AEM je Zuzana Šolcová.