Menu Zavrieť

Diskutované témy

Hlavným iniciátorom zmien v českej aj v slovenskej energetike je momentálne európska legislatíva a najmä transpozícia európskych smerníc a úprava národnej legislatívy v kontexte európskych nariadení z posledného legislatívneho balíka Čistá energia pre všetkých Európanov (CEP).

Podobnosť energetického mixu a energetických priorít v ČR a SR je veľkou príležitosťou využiť synergiu a transformáciu na „novú energetiku“ vykonávať v maximálnej spolupráci. Cieľom je, aby podoba energetických trhov (nielen s elektrinou, ale napr. aj bilančných trhov) bola čo možno najviac zhodná v oboch krajinách pri rešpektovaní národných špecifík. Je efektívnejšie namiesto dvoch prístupov s dvoma výslednými rozdielnymi riešeniami intenzívnou spoluprácou zjednotiť prístup a smerovať k principiálne jednotnému riešeniu.

Překompenzace: evergreen v oblasti obnovitelných zdrojů

Diskuse o konkrétním způsobu řešení tzv. překompenzace, tedy o zakotvení mechanismu přezkumu přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 do platného zákona o podpoře…

Integrácia trhov s elektrinou v EÚ

Od roku 2009 fungovalo dvojstranné prepojenie denných trhov s elektrinou medzi Českou republikou a Slovenskom. Hrozí však, že ani po jedenástich rokoch od spustenia denného market couplingu obchodná zóna Česka a Slovenskej republiky nebude…

Tarifná reforma / nové regulačné obdobie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil dňa 21.9.2020 na verejné pripomienkovanie dodatok k Regulačnej politike. Hlavné body dodatku sú: i) predĺženie existujúceho regulačného obdobia o jeden rok, t.j. do konca roku 2022,…