Menu Zavrieť

ČESKO-SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM – otvorená diskusná platforma začala svoju činnosť

ČESKO-SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM – otvorená diskusná platforma umožňujúca nielen výmenu názorov českých a slovenských expertov v oblasti energetiky, ale aj zapojenie širokej verejnosti do diskusie s cieľom vytvoriť konsenzuálny názor na danú problematiku.

12.10.2020 

Asociácia energetických manažérov (AEM) sa už viac ako dvadsať rokov aktívne angažuje pri formovaní českého a slovenského trhu s elektrinou, presadzuje návrhy svojich členov pri tvorbe legislatívnych predpisov a vyjadruje sa k energetickej politike štátu. Rýchle zmeny vyvolané najmä novou európskou legislatívou vytvorili dopyt jej členov, aktívnych nielen v Česku, ale aj na Slovensku, na vytvorenie spoločnej platformy, ktorá by sa primárne venovala spoločenským témam v oblasti elektroenergetiky. Cieľom je, aby podoba trhu s elektrinou bola čo najpodobnejšia v oboch štátoch, a to pri rešpektovaní národných špecifík.  AEM sa preto rozhodla nadviazať na veľmi pozitívne hodnotenú výročnú konferenciu Česko-slovenské energetické fórum a túto svoju aktivitu významne rozšíriť a vytvoriť priestor pre systematickú, moderovanú diskusiu všetkých relevantných subjektov ako so širokou verejnosťou, tak so štátnou správou. Cieľom platformy je umožniť spoluprácu subjektov z oblasti elektroenergetiky na rôznych úrovniach, a tak prispievať k rozvoju energetiky v Česku aj na Slovensku.

„Hlavnou hybnou silou zmien v českej aj slovenskej energetike je v súčasnosti európska legislatíva a predovšetkým transpozícia európskych smerníc do národných právnych noriem. Z dôvodu podobného energetického mixu a podobných energetických priorít v ČR a SR považujem za veľmi efektívne namiesto dvoch oddelených diskusií, ktoré inak povedú k rozdielnym riešeniam, významne zintenzívniť spoluprácu a viesť len jednu diskusiu na úrovni oboch štátov. Pri tejto diskusii je nutné využiť skúsenosti expertov z oboch krajín a následne implementovať v každom zo štátov také riešenia, ktoré budú reflektovať národné špecifiká, ale v princípe budú v oboch štátoch rovnaké,” hovorí Jiří Strnad, člen predsedníctva AEM  a vedúci manažér platformy ČSEF.

„Slovensko a Česko majú na základe dlhodobých historických väzieb mnoho spoločného. AEM má členov v ČR aj  SR. Energetika a s ňou súvisiace odvetvia sú v oboch štátoch podobné, preto verím, že tento projekt bude úspešný. Som presvedčená, že ČSEF má veľký potenciál napomôcť transformácii oboch energetík na tzv. modernú energetiku za podmienky zachovania bezpečnej prevádzky a pri čo najefektívnejšom vynaložení finančných prostriedkov,” vyjadrila sa Zuzana Šolcová, výkonná riaditeľka AEM.

 

Česko-slovenská energetická platforma je otvorená všetkým odborníkom, ktorí majú záujem sa zúčastniť diskusie k aktuálnym témam. Diskusia bude prebiehať na webových stránkach www.csef.cz a www.csef.sk.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *