Menu Zavřeno

Překompenzace v ČR a SR byla prvním z témat diskuse ČSEF

Platforma Česko-slovenské energetické fórum uspořádala dne 24. 11. 2020 virtuální kulatý stůl k tématu aukcí na podporu OZE, pravidlům poskytování podpory a možným překompenazacím OZE včetně srovnání SR a ČR. V rámci kulatého stolu se dále diskutovalo o budoucím vývoji podpory OZE a o tzv. historickém dluhu. Diskutovat přišli: KAROL GALEK, státní tajemník Ministerstva hospodářství Slovenské republiky, RENÉ NEDĚLA, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu, ANDREJ JURIS, předseda Úřadu pro regulaci síťových odvětví, STANISLAV TRÁVNÍČEK, předseda rady Energetického regulačního úřadu, JÁN KARABA, ředitel Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu a OZE, MAREK LANG ze Solární asociace, JAN KOŘÁN, partner Advokátní kanceláře KF Legal a BLAHOSLAV NĚMEČEK, partner společnosti EY.

Během debaty zaznělo několik zajímavých názorů a informací a zde jsou některé z nich:

MH SR informovalo o dohodě s koaličními partnery na řešení tzv. historického dluhu. Rok 2018 bude vypořádán dle usnesení 629/2019, rok 2019 se bude řešit rozložením dluhu v čase, tedy pravděpodobně v rámci tzv. repoweringu, a rok 2020 navýšením vlastního jmění pro OKTE, a.s. Státní tajemník Karol Galek však upozornil, že navýšení vlastního jmění OKTE není finálním řešením, nicméně ministerstvo tímto krokem získá rok pro nalezení systémovějšího řešení. Cílem je, aby cena za TPS nestoupala, a naopak v čase klesala. Do roku 2024 ministerstvo očekává dramatický pokles ceny za TPS. Tzv. repowering podporuje jak ÚRSO, tak Asociace fotovoltaického průmyslu a OZE. Konkrétní návrh ke konzultaci s odbornou veřejností představí ÚRSO v nejbližší době.

Podle vyjádření pana Galeka MH SR předpokládá ukončení „stopstavu“ na začátku příštího roku. Aukce na podporu OZE, která by neměla zatěžovat státní rozpočet, ani zvyšovat cenu elektřiny, by se na Slovensku měla pravděpodobně uskutečnit v prvním čtvrtletí 2021.
Česká republika vylučuje v návrhu nového zákona o podporovaných zdrojích aukce pro fotovoltaické zdroje, s čímž nesouhlasí Marek Lang ze solární Asociace a apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby se nevzdávalo do budoucna této možnosti.
MPO provádí sektorová šetření, přičemž kontroly provozoven uvedených do provozu do roku 2008 vyhodnotilo celkově za celý sektor jako nepřekompenzované. Zákon o podporovaných zdrojích energie je nyní před prvním čtením a ministerstvo má zájem o to, aby se projednal co nejdříve. Jak poznamenal pan náměstek René Neděla, v případě jeho neschválení v průběhu roku 2021 by byla ohrožena provozní podpora nových zdrojů v roce 2022.

Sporným tématem je nastavení vnitřního výnosového procenta (IRR) u jednotlivých zdrojů OZE. V případě fotovoltaik je IRR na spodní hranici intervalu považovaného za přiměřený českými orgány a Evropskou komisí (6,3 % až 10,6 %), tedy 6,3 %. Blahoslav Němeček vyslovil názor, že by celý problém mohlo vyřešit zvýšení srážkové daně a renotifikace rozhodnutí. Marek Lang za Solární asociaci uvedl, že sektor fotovoltaiky prošel od roku 2010 již mnoha retrospektivními zásahy, které podporu korigovaly, ať už to byl solární odvod ve výši 26 % po dobu tří let, zrušení daňových prázdnin nebo zrychlených daňových odpisů. Marek Lang také upozornil na skutečnost, že v notifikačním rozhodnutí Česká republika uvedla, že překompenzace ve fotovoltaickém sektoru neexistuje. Nesouhlasí tedy s diskutovanou solární daní, a naopak upřednostňuje, aby IRR bylo nastavené jednotně pro všechny zdroje. To by podle jeho názoru zajistilo větší spravedlnost a odpolitizovalo celou situaci.

Náhlá změna IRR u fotovoltaik je vnímána jako otázka politická, nikoliv věcná. Jan Kořán upozornil, že v případě budoucích soudních sporů může být právě toto velkým problémem. Jako zásadní uvedl možné budoucí poškození důvěryhodnosti České republiky v očích investorů v oblasti obnovitelných zdrojů. Investoři by dle jeho názoru mohli ztratit zájem využívat všech nástrojů státní podpory, ať už to jsou aukce, či využití prostředků z modernizačního fondu a další. Důvodem mohou být obavy ze zpětného zásahu státu do nastavených podmínek poskytování podpory. Tím by mohlo být ohroženo i dosažení cíle OZE v roce 2030.

Děkujeme všem účastníkům za jejich vystoupení a diskusi, Energetickému regulačnímu úřadu za poskytnutí záštity a v neposlední řadě partnerům Advokátní kanceláři KF Legal, s.r.o., Slovenské elektrizační přenosové soustavě, a.s. a OTE, a.s., za podporu.
Diskuse na toto téma stále probíhá na stránkách www.csef.cz a www.csef.sk, a to u článku Překompenzace: Evergreen v oblasti obnovitelných zdrojů, který k tématu do diskuse napsal Jan Kořán z Advokátní kanceláře KF Legal.

Důležité odkazy:

Záznam on-line diskuze

Prezentace René Neděla

Prezentace Blahoslav Němeček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *