Menu Zavřeno

ČESKO-SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM – otevřená diskusní platforma zahájila svou činnost

ČESKO-SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM – otevřená diskusní platforma umožňující nejen výměnu názorů českých a slovenských energetických expertů, ale i zapojení se do diskuse široké veřejnosti s cílem vytvořit konsenzuální názor k dané problematice.

12. 10. 2020

Asociace energetických manažerů (AEM) se již více než 20 let aktivně angažuje při formování českého a slovenského trhu s elektřinou, prosazuje návrhy svých členů při tvorbě legislativních norem a vyjadřuje se k energetické politice státu. Rychlé změny vyvolané zejména novou evropskou legislativou otevřely poptávku jejích členů, aktivních nejen v ČR, ale i v SR, po vytvoření společné platformy, která by se primárně věnovala společným tématům v oblasti elektroenergetiky. Cílem je, aby podoba trhu s elektřinou byla co možná nejvíce shodná v obou zemích při respektování národních specifik. 

AEM se proto rozhodla navázat na velmi pozitivně hodnocenou výroční konferenci Česko-slovenské energetické fórum a tuto svou aktivitu významně rozšířit a vytvořit prostor pro systematickou, moderovanou diskusi všech relevantních subjektů jak se širokou veřejností, tak státní správou. Cílem platformy je umožnit spolupráci subjektů z oblasti elektroenergetiky na různých úrovních a tak přispívat k rozvoji energetiky
v Čechách i na Slovensku.

„Hlavním hybatelem změn jak v české, tak slovenské energetice je nyní evropská legislativa a zejména transpozice evropských směrnic do národních norem. Z důvodu podobného energetického mixu a podobných energetických priorit v ČR a SR považuji za velmi efektivní namísto dvou oddělených diskusí, které jinak povedou k rozdílným řešením, významně zintenzivnit spolupráci a vést pouze jednu diskusi na úrovni obou států. Při této diskusi je nutné využít zkušeností expertů z obou zemí a následně pak implementovat v každé zemi taková řešení, která budou reflektovat národní specifika, ale v principu budou v obou zemích stejná”, říká Jiří Strnad, člen předsednictva AEM a vedoucí manažer platformy ČSEF.

„Slovensko a Česká republika mají na základě dlouhodobých historických vazeb mnoho společného. AEM mají své členy jak v ČR, tak v SR. Energetika a s ní související odvětví jsou v obou zemích podobné, proto věřím, že tento projekt bude úspěšný. Jsem přesvědčena, že ČSEF má vysoký potenciál napomoci úspěšné transformaci obou energetik na tzv. moderní energetiku za podmínky zachování bezpečného provozu a při co možná nejefektivnějším vynakládání finančních prostředků,“ říká Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM.

Česko-slovenská energetická platforma je otevřena všem odborníkům, kteří mají zájem se účastnit diskuze k aktuálním tématům. Diskuze bude probíhat na webových stránkách www.csef.cz. a www.csef.sk.

ČESKO-SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM – otevřená diskusní platforma umožňující ne- jen výměnu názorů českých a slovenských energetických expertů, ale i zapojení se do dis- kuse široké veřejnosti s cílem vytvořit konsenzuální názor k dané problematice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *