Menu Zavřeno

Česko-slovenské energetické fórum a Masarykova univerzita v Brně – fakulta sociálních studií, společně podepsali Memorandum o porozumění pro spolupráci

Hlavní podstatou ČSEF je vytvoření diskuzní platformy pro ulehčení spolupráce mezi českými a slovenskými subjekty na úrovni státní správy, mezi regulačními úřady, mezi provozovateli přenosových a distribučních soustav a též mezi vysokými školami a mezi experty.

Základními cíli ČSEF je poskytovaní odborných stanovisek, doporučení a oponentur jakožto podpory při rozhodovaní státních správ při naplňování energetických koncepcí. ČSEF má též zájem průběžně se vyjadřovat, komentovat a doplňovat Evropskou komisi ve strategických otázkách v kontextu rychlého vývoje v oblasti elektroenergetiky a energetických trhů. Dále také poskytovat vyvážený a nestranný odborný pohled k připravované legislativě včetně transpozice směrnic Evropské Unie. Spolupráce s vysokými školami, a především studenty, má být dynamickým elementem v rámci platformy, která propojí státní a byznys sféru s akademickým prostředím. 

„Cílem je vytvoření neformální formy spolupráce, která umožní vzájemné podílení se na aktivitách ČSEF a MVEB FSS MUNI, zviditelnění MVEB FSS MUNI a probíhajících aktivit a též umožnění dobrovolné spolupráce studentů s ČSEF. Chceme, aby se studenti podíleli na utváření pozičních dokumentů v Čechách a na Slovensku, získávali nejen nové znalosti z energetiky, přehled o aktuálně diskutované problematice, ale i cenné kontakty pro jejich budoucí kariéru,“ říká Jiří Strnad, manažer projektu ČSEF.

„Jsme potěšeni, že nás ČSEF oslovilo a vybralo si právě naši fakultu. Možnost aktivního zapojení nejen představitelů MVEB FSS MUNI, ale především našich studentů do tohoto projektu považujeme za jeden z významných kroků, jak si studenti mohou rozšířit své znalosti na poli energetiky a proniknout ještě při studiu do světa businessu,“ říká Stanislav Balík, děkan FSS MU.

ČESKO-SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM je otevřená diskusní platforma umožňující výměnu názorů českých a slovenských energetických expertů a zapojení do diskuse široké veřejnosti s cílem vytvořit konsenzuální názor k dané problematice. Na webových stránkách www.csef.cz www.csef.sk se může každý zapojit do diskuse a připojit své komentáře a názory k různým tématům z oblasti energetiky. Jedním ze základních pilířů ČSEF je umožnit prostřednictvím platformy efektivnější spolupráci mezi českými a slovenskými subjekty. Platforma působí pod Asociací energetických manažerů.

FSS MUNI nabízí přátelské prostředí, moderní výukové metody, nově rekonstruovanou a skvěle vybavenou budovu, špičkové odborníky všech přednášených oborů a kontakty na evropské a americké univerzity. Součástí studia jsou jak tradiční přednášky a semináře, tak také moderní formy vzdělávání: studenti se zapojují do výzkumných projektů školy, k výuce se používají e-learningové metody, studenti absolvují praktické stáže dle oboru studia.

Tisková zpráva FSS MUNI a ČSEF

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *